Witamy na stronie Fundacji Instytut Aktywizacji Regionów

Instytut powstał by pomagać i zmieniać na lepsze otaczającą nas rzeczywistość. Instytut działa w oparciu o treść przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 21 poz. 97; tekst jednolity: Dz. U. 1991 r. Nr 46 poz. 203).

Fundacja powołana została do życia w 2010r.

Założycielami Instytutu są Piotr Kamiński i Andrzej Wójcik – prawnicy, którzy przez szereg lat dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z osobami potrzebującymi pomocy, osoby o nieposzlakowanej opinii, cieszące się zaufaniem wielu środowisk, realizujące i uczestniczące w szeregu przedsięwzięć pro bono.

W 2016 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Dotychczas zrealizowaliśmy kilkadziesiąt zadań publicznych, posiadając ogromne doświadczenie w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (którego celem jest m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych) i współpracy z administracją publiczną na poziomie lokalnym (woj. pomorskie i woj. mazowieckie) zarówno od strony merytorycznej, jak i skali przedsięwzięcia.

Z dniem 25 lipca 2019 roku Fundacja została wpisana na listy organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie województwa pomorskiego i mazowieckiego.

Do końca 2019 roku przeprowadziliśmy kilkaset godzin zajęć z zakresu edukacji prawnej, przyczyniając się tym samym wydatnie do poszerzenia świadomości prawnej młodzieży i seniorów.

0
PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO POWIERZONYCH FUNDACJI IAR W 2020 ROKU