Infolinia Fundacji: 572-382-444, 572-382-456

Tarcza 3.0 – zmiany w ustawie o NPP

W dniu 14 maja 2020 roku Sejm ostatecznie uchwalił Tarczę 3.0 (ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2). Głównym celem regulacji jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19. Nowa tarcza w art. 29 nowelizuje dotychczasową treść ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294).

Z punktu widzenia beneficjentów systemu NPP najważniejsze zmiany dotyczą rozszerzenia katalogu spraw i osób uprawnionych do pomocy.

Jeżeli chodzi o zakres przedmiotowy, to skreślenie art. 3 ust. 2 ustawy powoduje, że problemy osób uprawnionych mogą również od teraz dotyczyć spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wcześniej pomoc dotycząca działalności gospodarczej obejmowała wyłącznie przygotowanie do jej rozpoczęcia).

Ponadto otwarto osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą możliwość uzyskania pomocy, jeżeli przed udzieleniem porady złożą oni pisemne oświadczenie, iż:

– nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;

– nie zatrudniali innych osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed skorzystaniem z pomocy.

Oświadczenia o wskazanej treści będą składane w formie pisemnej osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

UWAGA: zgodnie z nowododanym art. 28a ustawy o NPP na czas epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu (w formie pomocy udzielanej zdalnie), a stosowanie art. 4 ust. 2 ustawy o NPP jest wyłączone (osoba uprawniona nie ma obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o braku środków na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a przedsiębiorca dodatkowego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku).

Dodatkowo w art. 8 ust. 8 ustawy dodano możliwość uzyskania nieodpłatnej mediacji również w formie pomocy świadczonej poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.