Andrzej Wójcik – członek zarządu Fundacji Instytut Aktywizacji Regionów, doradca obywatelski, mediator. Jako prawnik związany z działalnością organizacji pozarządowych od ponad 10 lat, wolontariusz i kierownik Biura Porad Obywatelskich, współtwórca idei bezpłatnego poradnictwa prawnego na Pomorzu, zaangażowany w przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska oraz wsparciem osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy (od 2010 roku), twórca i organizator działalności portalu nieodpłatnego poradnictwa prawnego: mamprawnika.pl (od 2011r.), pomysłodawca Programu popularyzującego zastosowanie energii odnawialnej we wszelkich dziedzinach aktywności społecznej.

Piotr Kamiński – członek zarządu Fundacji Instytut Aktywizacji Regionów, doktor nauk prawnych, radca prawny, doradca obywatelski, działający na rzecz organizacji pozarządowych od 2006 roku, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa prawnego na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami związanymi z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych.