Infolinia Fundacji: 536-017-748

Opracowania dla beneficjentów NPP/NPO Pruszcz Gdański 2022

Prezentujemy serię poradników dotyczących tematyki ubezpieczeniowej:
1. Procedura likwidacji szkody
2. Polisa na życie i dożycie
3. Ubezpieczenie turystyczne
4. Szkoda całkowita
5. Odmowa wypłaty odszkodowania

Dodatkowo, w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i problemami zgłaszanymi do punktów w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, opracowaliśmy poradnik omawiające podstawowe zagadnienia związane z nowelizacją, w tym zmiany wprowadzone w kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w ustawach o Policji oraz o Żandarmerii.

Skip to content