Infolinia Fundacji: 536-017-748

Edukacja

Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat aktywności Fundacji rokrocznie osoby zaangażowane w projekty i działania społeczne realizowały lub nadal realizują przedsięwzięcia o charakterze dydaktycznym i edukacyjnym. Fundatorzy naszej organizacji od przeszło dwudziestu lat angażują się w szkolenia i edukację obywatelską. Wśród podmiotów, z którymi osoby te intensywnie współpracowały warto wymienić Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni i szereg organizacji pozarządowych i instytucji z obszaru województwa pomorskiego.

Historia naszych działań na polu edukacji sięga roku 2011 kiedy to w toku realizacji projektu proekologicznego w Gminie Przywidz Fundacja przystąpiła do realizacji następujących zadań szkoleniowo – edukacyjnych:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego osób niepełnosprawnych” (w tym poradnictwo prawne dla os. niepełnosprawnych.);

„Poradnictwo obywatelskie”;

„Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców”; (w tym edukacja prawna w zakresie ekologii).

Każde z wymienionych zadań powierzonych w Gminie Przywidz realizowane było przez cały rok kalendarzowy. W kolejnym roku (2012) oraz w latach 2013 – 2015 Fundacja ugruntowała sobie pozycję regionalnego lidera w zakresie działań związanych z edukacją prospołeczną i obywatelską
podejmując się dalszych zadań publicznych i poradniczych; celem tych inicjatyw było m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego osób niepełnosprawnych. Równocześnie Fundatorzy angażowali się w zajęcia dydaktyczne dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (wówczas Akademia Morska w Gdyni), gdzie władze uczelni powierzyły im misję krzewienia wiedzy o zagadnieniach prawa gospodarczego, wśród przyszłych marynarzy.

W pierwszych latach istnienia Fundacja krzewiła także świadomość społeczną w zakresie sportu w gronie seniorów; wsparciem Fundacji objęte zostały rozliczne wydarzenia sportowe, w których czynny udział brali podopieczni naszej organizacji – osoby w wieku powyżej 60 roku życia. Przygotowaniom do tych wydarzeń towarzyszyły zajęcia edukacyjne wskazujące na potrzebę zdrowego stylu życia, zachowania balansu między
praca i rodziną, wyrobienia w sobie nowych nawyków żywieniowych. Fundacja realizowała także misję edukacyjną poprzez aktywne wspieranie kursów dla dorosłych – z dziedzin specjalistycznych, przygotowujących do egzaminów zawodowych (okres 2011-2015).


Przy Fundacji powołana została także Rada Dydaktyczna, w skład której poza Fundatorami weszły także osoby posiadające praktyczną wiedzę szkoleniową i dydaktyczną. Rada od wielu lat kształtuje program edukacyjny realizowany przez Fundację w ramach zadań publicznych zlecanych NGO przez samorządy z obszaru województwa pomorskiego i mazowieckiego.

W ostatnim czasie zadania edukacyjne Fundacji koncentrują się na kształtowaniu wiedzy społecznej i obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów. Z merytorycznym wkładem w rozwój edukacji obywatelskiej wspomnianych grup społecznych można zapoznać się odwiedzając zakładkę Baza wiedzy.


Fundacja od lat rozwija współpracę z instytucjami i osobami, którym bliska jest edukacja obywatelska i wszechstronne, nieoczywiste dziedziny aktywności społecznej. Przykładem jest tutaj choćby zaangażowanie w bieżące działania edukacyjne gdańskich ‘Opowiadaczy Historii’, młodych ekologów z jednego z gdyńskich liceów, seniorów-pasjonatów architektury z Gdyni lub nastoletniego bartnika z okolic Wejherowa.

Skip to content