Infolinia Fundacji: 536-017-748

Porady prawne i opinie

Porady prawne i opinie

Wejherowo x3

Pozbawienie statusu uchodźcy

Podmiot dokonujący prześladowań

Klauzula wykonalności 15

Klauzula wykonalności 9

Koszty procesu 5

Narkomania

Odpowiedzialność solidarna

Odsetki

Odszkodowanie 8

Pobyt tolerowany i względy humanitarne

Pobyt stały, a podróżowanie w Schengen

Pobyt stały opłaty

Pobyt stały na jaki okres decyzja

Zezwolenie na prace opłaty

Zezwolenie na prace ważność

Apelacja 3

Bezpodstawne wzbogacenie 4

Czyny niedozwolane 2

Dobra osobiste 3

Dowody 1

Kary umowne 5

Odszkodowanie 24

Zezwolenie na pracę kto wydaje

Zezwolenie na pracę

Cel wizowy 13

Cel wizowy 08

Specustawa zgoda na przekroczenie granicy dokumenty

Specustawa uchodźcy stosowanie

Służba wojskowa Ukraina wyjątki

Cel wizowy 07

Skreślenie z listy studentów a pobyt czasowy i studia

Przyczyny odmowy wydania wizy

Cel wizowy 05a

Cel wizowy 05

Przyspieszony tryb postępowania ochrona międzynarodowa

Rejestracja pobytu w Polsce

Rodzaj umowy o pracę

Cel wizowy 04

Ruch bezwizowy środki finansowe

Ruch bezwizowy wykaz państw

Cel wizowy 21

Przeterminowane wizy i pobyt czasowy

Przesłanki tryb przyspieszony ochrona międzynarodowa

Przekraczanie granicy w czasie procesu nadania ochrony

Przedszkole przyjęcie dziecka

Cel wizowy 19a

Przedłużenie wniosku ochrona międzynarodowa

Pozwolenie pobyt czasowy i praca komu

Polsie pochodzenie uchodźcy

Polskie pochodzenie dokumenty potwierdzające

Pomoc socjalna poza ośrodkiem

Pobyt stały dla kogo

Cel wizowy 19

Zezwolenie na prowadzenie działalności

Zezwolenie na prowadzenie działalności jakie dokumenty

Cel wizowy 20

Zezwolenie na prowadzenie działalności dla kogo

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy kiedy wniosek

Cel wizowy 03

Gdynia x2

Cel wizowy 17a

Zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny

Zezw pobyt czasowy dokumenty do wniosku

Zezw pobyt czasowy opłaty

Zezw pobyt czasowy okres

Cel wizowy 09

Cel wizowy 10

Zezw pobyt czasowy i praca u kilku pracodawców

Zezw pobyt czasowy i praca okres

Zabezpieczenie środków kwoty

Cel wizowy 11

Cel wizowy 12

Zaproszenie do kraju

Zażalenie na umiejscowienie w ośrodku

Zbyt wczesne złożenie wniosku o pobyt czasowy

Zezw pobyt czasowy czy osobiście wniosek

Zezw pobyt czasowy dla kogo

Wystawcy zaproszenia

Wysiedleńcy

Wykonywanie pracy pobyt tolerowany i wzg human

Wydanie karty pobytu u pobytu czasowego

Wpis do ewidencji zaproszeń

Wniosek ochrona międzynarodowa w imieniu osoby towarzyszącej

Uprawnieni do działalności gospodarczej

Utrata zgody na pobyt tolerowa i względy humanitarne

Uzyskanie świadczenia 300 zł

Wiza podczas ochrony tymczasowej

Wiza typu C

Wiza typu D

Cel wizowy 17

Umorzenie postepowania ochrona międzynarodowa

Tłumaczenie dowodów w sprawie

Pobyt czasowy i praca i utrata jej

Pobyt czasowy i studia jakie warunki spełnić

Pobyt czasowy i studia okres ważności

Cel wizowy 16

Cel wizowy 15

Pomoc socjalna w ośrodku

Pomoc wojewody uchodźcy

Cel wizowy 14

Pruszcz Gdański x3

Złożenie wniosku ochrona międzynarodowa

Zgoda na pobyt tolerowany termin 24 lut

Zgoda na pobyt tolerowany i wzgl human

Cel wizowy 23

Cel wizowy 18

Terminy SARS-COV-2

Termin wiz Schengen 24 lutego 2022

Termin rozpatrzenia wniosku ochrona miedzynarodowa

Termin polskich dokumentów tożsamości do 24 lutego 2022

Superbeneficjent specustawa uchodzćy

Szef urzędu, a polski dokument podróży

Środki finansowe dla ruchu bezwizowego

Świadczenia na dziecko dla legalny pobyt

Świadczenie 500 zł dla kogo

Termin opuszczenie po 24 lutego 2022

Stempel w paszporcie

Pobyt cza