Infolinia Fundacji: 536-017-748

Wzory pism

Wzory pism

Wejherowo x3

Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego PB-2a

Wniosek o wydanie wypisu zezwolenie przewoźnik drogowy

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę PB-7

Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania art. 45a PB-13

Wniosek o rejestrację pojazdu

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków ze zgłoszenia brak sprzeciwu organu PB-11

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych PB-10

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę PB-3

Wniosek o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku PB-14

Oświadczenie o prawie do dysponowanie nieruchomością PB-5

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Zawiadomienie o zmianie danych nieruchomości

Wniosek o zmianę numeru rejestracyjnego

Wniosek o zezwolenie na wykreślenie hipoteki

Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy

Wniosek o wyłączenie gruntów

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich PKZ-1

Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie urny z prochami

Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew PKZ-2

Wniosek o wydanie wypisu wyrysu z operatu ewidencyjnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia teren objęty uproszczonym urządzaniem lasu

Wniosek o umieszczenia urządzeń na budynku stanowiącym zabytek PKZ-3

Wniosek o udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego

Wniosek o informację publiczną

Skierowanie skargi do Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność opłata jednorazowa

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego

Oświadczenie do zmniejszonych tablic rejestracyjnych

Gdynia x2

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Wniosek w sprawie odroczenia

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pojeździe_ kserokopii dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję

Wniosek o wydanie zaświadczenia na potrzeby własne

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu w podatkach

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

Wniosek o wydanie licencji na przewóz rzeczy

Wniosek o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy

Wniosek o wpis adnotacji do dowodu rejestracyjnego HAK GAZ TAXI LPG

Wniosek o umorzenie

Wniosek o uchylenie dozoru

Wniosek o rozłożenie na raty

Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek

Wniosek o klauzulę

Wniosek o dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela pojazdu

Wniosek o dokonanie czynności

Umowa zlecenie

Pruszcz Gdański x3

Wniosek o odpis ugody

Wniosek o uzasadnienie sprawa cywilna

Wniosek o uzasadnienie sprawa karna

Wniosek o zabezpieczenie dowodu

Wniosek o zorganizowanie rozprawy zdalnej

Zarzuty od nakazu zapłaty

Wniosek odroczenie wykonania ograniczenia wolności

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wzór ogólny

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu wzór ogólny

Wniosek o wydanie protokołu audio wideo

Wniosek o wydanie kopii z akta sprawy

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o dział spadku

Pozew o zapłatę wzór ogólny

Prywatny akt oskarżenia

Pozew o eksmisję

Apelacja wzór ogólny

Zażalenie na odmowe wyrysu z mapy

Wniosek o ustalenie pobytu dziecka

Wniosek o zaświadczenie dot. historii kredytowej

Wniosek o zabezpieczenie w sprawie kredytowej

Wniosek o przywrócenie terminu

Wezwanie dot. naruszania dóbr osobistych

Wezwanie do zapłaty

Reklamacja dot. umowy kredytu

Odwołanie od reklamacji w sprawie butów

Odpowiedź na wezwanie do zaprzestania immisji – fotowoltaika

Wniosek o wydanie zaświadczenia licencja GITD

Wniosek o pozwolenie na budowę PB-1

Oświadczenie o prawie do dysponowanie nieruchomością PB-5(2)

Puck x1

Wniosek ZUS o świadczenie wyrównawcze

Wniosek ZUS o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

wniosek ZUS emerytura częściowa

wniosek o świadczenie przedemerytalne ZUS

wniosek o umorzenie podatku

wniosek o rentę ZUS

Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia

umowa o ustalenie kontaktów z małoletnią

umowa o ustalenie kontaktow dziadkow z maloletnim

umowa o operat

Ustka x1

umowa o pracę na zastępstwo

polecenie pracy zdalnej

Oświadczenie do ZUS o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

oświadczenie ZUS o osiąganiu przychodu

wniosek o rentę socjalną ZUS

wniosek o emeryturę pomostową ZUS

wniosek o dodatek pielęgnacyjny