Infolinia Fundacji: 536-017-748

Wzory pism

Wzory pism

Wejherowo x3

Gdynia x2

Pruszcz Gdański x3

Puck x1

Ustka x1

Lębork x2 (x8)

Separacja – zabezpieczenie – pełnomocnik

Rozwód z winy + alimenty + zabezpieczenie +wnioski o pełn. i zwoln.

Pozbawienie władzy + zakaz kontaktów

Spadek

Rozwód

Alimenty + zabezpieczenie + pełn. z urz

Ograniczenie praw

Kontakty

Sopot x1

Alimenty

Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania

Zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania w sprawie niealimentacji

Wniosek o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka

Wniosek o doręczenie niepodjętego pozwu

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia instalacji fotowoltaicznej\

Odwołanie do SKO w sprawie odmowy przyznania dodatku do świadczenia rodzinnego

Pozew o rozwód prosty

Pozew o uchylenie kary porządkowej

Archiwum 2021

Wejherowo x3

Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu

Wniosek o wydanie kopii dokumentów z akt

Wniosek o uzasadnienie – sprawa odszkodowawcza

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa XVIII

Wniosek o uzasadnienia orzeczenia w sprawie nieprocesowej

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności

Wniosek o umorzenie egzekucji – depozyt sądowy

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa XVII

Wniosek o umieszczenie w zakładzie leczniczym

Wniosek o udzielenie informacji w sprawie

Wniosek o udzielenie informacji na temat postępowania

Wniosek o stwierdzenie praw spadkowych

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku II

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa XVI

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty

Wniosek o rekompensatę – mienie poza granicami RP

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu spadku

Wniosek o odpis prawomocnego wyroku

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu

Wszczęcie egzekucji – wniosek

Wniosek o umorzenie postępowania

Władza rodzicielska wniosek

Wezwanie do zapłaty faktura

Sprzeciw od wyroku nakazowego w karnym

Oświadczenie o cofnięciu pozwu

Pozew o separację (V)

Rozwód bez orzekania o winie

Gdynia x2

Wniosek o podział majątku wspólnego

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa XIX

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na spadkobiercę

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na spadkobiercę – uzasadnienie

Wniosek o dział spadku

Wniosek o dział spadku + pełnomocnik z urzędu

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa X

Wezwanie do spełnienia żądania reklamacyjnego

Ugoda zniesienie współwłasności

Umowa o mediację II

Umowa o mediację III

Umowa o mediację

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa XI

Umowa sprzedaży udziałów Spółka z o.o.

Ugoda zawarta przed mediatorem

Ugoda zawarta przed mediatorem II

Ugoda podział majątku dorobkowego

Ugoda dotycząca kontaktów z dzieckiem

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa XII

Ugoda cywilnoprawna – mediacyjna

Pruszcz Gdański x3

Reklamacja usług turystycznych

Skarga na działanie organów administracji

Skarga na działanie zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa XIII

Skarga na przewlekłość postępowania

Spis czynności mediacyjnych

Reklamacja usług turystycznych II

Reklamacja towaru – wzór

Reklamacja konsumenta – obniżenie ceny

Reklamacja dzieła – obniżenie ceny

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa XIV

Reklamacja dzieła – naprawa dzieła

Pozew o uchylenie alimentów

Pozew ws kontroli postanowień umownych

Prośba o przywrócenie terminu

Protokół mediacji II

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa VIII

Protokół mediacji

Pismo upadłego – upadłość konsumencka

Pismo podatnika w toku postępowania

Pełnomocnictwo cudzoziemca – zezwolenie na pobyt

Oświadczenie o rezygnacji z ofert marketingowych – konsument

Opłata sądowa od pozwu pismo przewodnie

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa

Nieuczciwe praktyki rynkowe – wzór pozwu

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa VII

Odpowiedź podatnika na wezwanie

Odstąpienie konsumenta od umowy przed terminem

Odwołanie od odmowy ws reklamacji konsumenta

Zgoda na mediację

Puck x1

Zawiadomienie US – czynny żal

Zawezwanie do próby ugodowej – zapłata

Zawezwanie do próby ugodowej – zachowek