Infolinia Fundacji: 572-382-444, 572-382-456

Aktualności

Opracowania dla beneficjentów NPP/NPO Sopot

Wieloletni stan zadłużenia osób korzystających z systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego może doprowadzić do kierowania do ich majątku postępowań egzekucyjnych inicjowanych przez wierzycieli za pośrednictwem komornika. Jakie są uprawnienia dłużników w toku postępowania egzekucyjnego? Dla wielu osób uwikłanych w wiele zobowiązań kredytowych pożyczka konsolidacyjna stanowi jedno z rozwiązań, które pozwoliłoby uporządkować swoją sytuację finansową.…
Przeczytaj więcej

Opracowania dla beneficjentów NPO Gdańsk

Przenosząc coraz więcej z naszego prywatnego życia do internetu jesteśmy narażeni, że osoby do tego nieupoważnione mogą korzystać z publikowanych przez nas treści w sposób niezgodny z naszą wolą i oczekiwaniami. Trudna sytuacja na rynku pracy spowodowana stanem epidemii zwiększa zainteresowanie pożyczkami krótkoterminowymi, których oferty możemy spotkać na każdym kroku – również bez wychodzenia z…
Przeczytaj więcej

Ubezpieczenie Assistance

Na drodze może przytrafić się wiele sytuacji. Wypadek, a nawet niewinna stłuczka czy awaria mogą zakończyć się sporymi problemami. Wówczas docenimy działanie ubezpieczenia Assistance. Ubezpieczenie dodatkowe Assistance – co to jest? Ubezpieczenie Assistance, jak nazwa wskazuje, opiera się na wsparciu ubezpieczonego w kryzysowych sytuacjach. Zazwyczaj ubezpieczenie Assistance łączone jest z ubezpieczeniem pojazdu, jednakże można skorzystać z…
Przeczytaj więcej

Czym różni się ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) i AC (Autocasco) pojazdu

W Polsce właściciel pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do wykupienia w dowolnym zakładzie ubezpieczeń polisę Odpowiedzialności Cywilnej (OC). Określa to Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2003 r. Ubezpieczenie OC Jest ubezpieczeniem obowiązkowym – „ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów” (Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1152, rozdz. 1, art. 2). Inaczej…
Przeczytaj więcej

Opracowania dla osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami przeznaczonymi dla osób korzystających z z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej I. Sytuacja prawna dłużnika i wierzyciela (część ogólna) II. Sytuacja prawna dłużnika i wierzyciela (część szczególna) III. Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu IV. Zasady budżetu domowego Opracowania dostępne są pod linkami: sytuacja prawna dłużnika i wierzyciela…
Przeczytaj więcej

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym uprawnień osób niepełnosprawnych dotyczącym następujących spraw: I. Charakterystyka zatrudnienia – umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło II. Prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych oraz pracodawców III. Podjęcie pracy a świadczenia z ubezpieczeń społecznych Opracowanie dostępne jest pod tym linkiem: Uprawnienia osób niepełnosprawnych.

Co powinna zawierać umowa sprzedaży auta?

W internecie krąży wiele wzorów, jeśli chodzi o umowę sprzedaży pojazdu, nie musisz samodzielne przygotowywać takiej umowy. Zwróć jednak uwagę, aby dokument ten zawierał najważniejsze elementy. Należą do nich: data i miejsce zawarcia umowy, dokładne dane identyfikacyjne obu stron transakcji (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu), precyzyjny opis przedmiotu transakcji (samochodu),w tym: marka,…
Przeczytaj więcej

Jak uzyskać odszkodowanie w sytuacji, gdy złamię rękę na oblodzonym chodniku?

Zima to dla wielu czas ograniczonej aktywności z powodu zwiększonego ryzyka kontuzji. Co zrobić gdy zwichnę nogę lub połamię rękę na oblodzonym chodniku, jak i gdzie dochodzić odszkodowania za taki wypadek? Zamiast dojść na czas do pracy znalazłeś się na pogotowiu. Spacer po oblodzonym chodniku może jednak skończyć się poważniejszymi kontuzjami takimi jak m.in. skręcenie lub zwichnięcie…
Przeczytaj więcej

Obowiązki informacyjne przy sprzedaży pojazdu

W sytuacji, gdy sprzedasz pojazd i dopełnisz wszystkich formalności, czyli spisania umowy oraz przekazania kluczyków, musisz pamiętać koniecznie o przekazaniu polisy OC nowemu właścicielowi. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związane jest z danym pojazdem, nie zaś z właścicielem. Warto zapamiętać, iż pojazd sprzedajesz wraz z polisą ubezpieczeniową, nawet jeśli do jej końca pozostało dużo czasu. Nowy właściciel decyduje…
Przeczytaj więcej

Zmiany w Umowach oraz Regulaminach dla Abonentów

21 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, które nowelizują między innymi ustawę Prawo telekomunikacyjne. Najważniejsze zmiany dla użytkowników telefonów oraz Internetu w następującym zakresie: Zawarcie umowy• Przedsiębiorca oraz konsument zawierają umowę na…
Przeczytaj więcej