Infolinia Fundacji: 536-017-748

Aktualności

Opracowania dla beneficjentów NPP/NPO Pruszcz Gdański 2022

Prezentujemy serię poradników dotyczących tematyki ubezpieczeniowej: 1. Procedura likwidacji szkody 2. Polisa na życie i dożycie 3. Ubezpieczenie turystyczne 4. Szkoda całkowita 5. Odmowa wypłaty odszkodowania Dodatkowo, w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i problemami zgłaszanymi do punktów w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, opracowaliśmy poradnik omawiające podstawowe zagadnienia związane z…
Czytaj dalej

Opracowania dla beneficjentów NPO/NPP Wejherowo 2022

Prezentujemy opracowania dotyczące tematyki ubezpieczeniowej związanej z: 1. All risk 2. Ubezpieczeniem fotowoltaiki 3. Ubezpieczeniem grupowym 4. Odszkodowaniem za poślignięcie 5. Obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej 6. Ubezpieczeniem piwnicy Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi opracowaniami dotyczącymi: 1. Ubezpieczenie All Risk, 2. Ubezpieczenie fotowoltaiki, 3. Ubezpieczenie grupowe, 4. Odszkodowanie za poślizgnięcie, 5. Obowiązkowego ubezpieczenia OC,…
Czytaj dalej

Opracowania dla beneficjentów NPP Gdynia 2022

Prezentujemy opracowania dotyczące tematyki ubezpieczeniowej. Rosnąca popularność transportu rowerowego i turystyki rowerowej, a także rosnące ceny w tej branży skłania do rozważań na temat wyboru ubezpieczenia dla rowerzysty. Poradniki dotyczący OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia AC oraz szkody komunikacyjnej stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie osób uprawnionych zgłaszane w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zapraszamy do zapoznania…
Czytaj dalej

Opracowania dla beneficjentów NPO Kosakowo 2022

Prezentujemy opracowania dotyczące ubezpieczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych (NNW) oraz OC w zawodzie lekarza. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi opracowaniami dotyczącymi: Ubezpieczenie NNW oraz OC lekarza

Opracowania dla beneficjentów NPO Ustka 2022

Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni udostępnia materiał edukacyjny dotyczący ubezpieczenia na wypadek odwołania lotu oraz ubezpieczenia najemcy lokalu mieszkalnego względem właściciela nieruchomości. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi opracowaniami dotyczącymi: Ubezpieczenie odwołany lot,  OC najemcy i lokatora

Opracowania dla beneficjentów NPO/NPP Lębork 2022

Prezentujemy opracowania dotyczące zagadnień związanych z rynkiem ubezpieczeniowym skierowanym do osób konsumentów: ubezpieczenie turysty na wypadek odwołania/rezygnacji z powodu COVID-19, ubezpieczenie w związku z poważnym zachorowaniem, ubezpieczeniem home assistance oraz ubezpieczeniem ruchomości domowych. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi opracowaniami dotyczącymi: Ubezpieczenie turysty COVID-19, Ubezpieczenie od poważnego zachorowania, Ubezpieczenie Home Assistance, Ubezpieczenie ruchomości domowych

Opracowania dla beneficjentów NPP/NPO Sopot 2022

Pęknięty wężyk od pralki i zalanie sąsiada? Kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania? Na co zwrócić uwagę przy zawarciu umowy ubezpieczenia? Uszkodzenie lub zgubienie bagażu podróżnego? Kiedy warto skorzystać z ubezpieczenia podróżnego? Omówienie zagadnień związanych z ubezpieczeniem bagażu w podróży. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi opracowaniami dotyczącymi Ubezpieczenia na wypadek zalania oraz Ubezpieczenia bagażu.

Czy można zmienić miejsce zamieszkania dziecka, po rozwodzie?

Jeżeli władza rodzicielska została powierzona obojgu rodzicom to istnieje możliwość zmiany miejsca zamieszkania dziecka ustalonego w wyroku orzekającym rozwód. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym…
Czytaj dalej

W jaki sposób uzyskać rozwód?

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód (art. 56 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.). Trwały i zupełny rozkład pożycia oznacza, że między małżonkami ustały więzi: duchowa (emocjonalna), fizyczna ekonomiczna (materialna). Trwałość należy rozumieć jako stan, w…
Czytaj dalej

Jakie prawa przysługują ofierze przemocy domowej?

Za każdym razem, gdy jakiś z domowników jest agresywny, to dzwoń na policję. Nigdy nie pozostawaj osobą bierną. Policja ma obowiązek sporządzić notatkę służbową z interwencji i powinna założyć Niebieską Kartę. Założenie Niebieskiej Karty pozwoli instytucjom pomagającym kobietom doświadczającym przemocy domowej, zainteresować się danym problemem.  Takie instytucje udzielają wskazówek, gdzie można uzyskać wsparcie psychologiczne oraz…
Czytaj dalej

Skip to content