Infolinia Fundacji: 536-017-748

Nieodpłatna pomoc prawna (NPP)
Nieodpłatna Pomoc Prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej “osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. nieodpłatną mediację, lub
  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

– prawo rodzinne
– prawo pracy
– sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej
– prawo cywilne
– prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej
– prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego
– prawo podatkowe
– prawo karne

Znajdź Punkt

Skip to content