Infolinia Fundacji: 572-382-444, 572-382-456

Co powinna zawierać umowa sprzedaży auta?

Co powinna zawierać umowa sprzedaży auta?

W internecie krąży wiele wzorów, jeśli chodzi o umowę sprzedaży pojazdu, nie musisz samodzielne przygotowywać takiej umowy. Zwróć jednak uwagę, aby dokument ten zawierał najważniejsze elementy. Należą do nich:

  • data i miejsce zawarcia umowy,
  • dokładne dane identyfikacyjne obu stron transakcji (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu),
  • precyzyjny opis przedmiotu transakcji (samochodu),w tym: marka, model, rok produkcji, numer nadwozia, numer rejestracyjny, numer karty pojazdu (jeśli zostałą wydana), aktualny przebieg, kolor,
  • cena, za jaką pojazd zostanie sprzedany,
  • data przekazania pojazdu kupującemu,
  • określenie, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem umowy,
  • oświadczenie kupującego, że zna stan techniczny pojazdu i nie ma co do niego zastrzeżeń.

Umowa powinna zostać opatrzona własnoręcznym podpisem przez każdą ze stron. Przed złożeniem podpisu warto też zamieścić wzmiankę, że sprzedający otrzymał zapłatę, a kupującemu został wydany przedmiot umowy, czyli samochód.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *