Infolinia Fundacji: 536-017-748

W jaki sposób uzyskać rozwód?

W jaki sposób uzyskać rozwód?

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód (art. 56 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.).

Trwały i zupełny rozkład pożycia oznacza, że między małżonkami ustały więzi:

  • duchowa (emocjonalna),
  • fizyczna
  • ekonomiczna (materialna).

Trwałość należy rozumieć jako stan, w którym nie jest możliwe ponowne odbudowanie wzajemnych więzi.

Pozew o rozwód wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małżonków.

Opłata od pozwu wynosi 600 zł.

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Są sytuacje, że na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.

Należy pamiętać o tym, że zgodnie z art. 56 § 3 KRiO rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Skip to content