Infolinia Fundacji: 572-382-444, 572-382-456

Zmiany w Umowach oraz Regulaminach dla Abonentów

Zmiany w Umowach oraz Regulaminach dla Abonentów

21 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, które nowelizują między innymi ustawę Prawo telekomunikacyjne.

Najważniejsze zmiany dla użytkowników telefonów oraz Internetu w następującym zakresie:


Zawarcie umowy
• Przedsiębiorca oraz konsument zawierają umowę na okres maksymalnie do 24 miesięcy


Rozwiązanie umowy
• bez konieczności stawienia się w salonie operatora
• operator zawierający umowę w formie dokumentowej np. przez formularz, e-mail, sms jest zobowiązany do umożliwienia rozwiązania/wypowiedzenia umowy również w formie dokumentowej
• operator w terminie jednego dnia ma obowiązek poinformować konsumenta o trzymaniu przez niego rozwiązania/wypowiedzenia umowy


Zmiany w zakresie automatycznego przedłużania umowy
• Dostawca usług jest zobowiązany do poinformowania o przedłużeniu umowy w terminie 30 dni przed upływem na jaki umowa została zawarta
• W sytuacji, gdy pierwsza umowa została zawarta na czas określony, a po jej upływie umowa zostaje przekształcona na czas nieokreślony, konsumentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia
• dostawcy usług są zobowiązani do przedstawienia najkorzystniejszych oferowanych pakietów taryfowych
• dostawca raz w roku jest zobowiązany do przedstawienia najkorzystniejszych taryf
Internet bez przerwy
• w przypadku zmiany dostawcy Internetu nowy dostawca jest zobowiązany do aktywowania podłączenia w terminie 1 dnia roboczego od kiedy umowa z poprzednim dostawcą przestała obowiązywać
• pierwotny dostawca jest zobowiązany do zapewnienia połączenia do terminu aktywacji usługi u nowego dostawcy

Zużycie danych
• przekazanie o zużyciu danych w ramach wybranego przez konsumenta pakietu
• dostawcy usług zapewnią abonentom możliwość korzystania z narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług oraz będą powiadamiali klientów o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez nich pakietu taryfowego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *