Infolinia Fundacji: 572-382-444, 572-382-456

Obowiązki informacyjne przy sprzedaży pojazdu

Obowiązki informacyjne przy sprzedaży pojazdu

W sytuacji, gdy sprzedasz pojazd i dopełnisz wszystkich formalności, czyli spisania umowy oraz przekazania kluczyków, musisz pamiętać koniecznie o przekazaniu polisy OC nowemu właścicielowi. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związane jest z danym pojazdem, nie zaś z właścicielem. Warto zapamiętać, iż pojazd sprzedajesz wraz z polisą ubezpieczeniową, nawet jeśli do jej końca pozostało dużo czasu.

Nowy właściciel decyduje czy umowa ubezpieczenia OC będzie kontynuowana czy też wypowie umowę i wykupi OC w innej firmie. Sprzedający musi pamiętać o tym, aby w ciągu 14 dni od daty sprzedaży pojazdu poinformować swojego ubezpieczyciela o tym fakcie. Obowiązek ten ciąży na Tobie zgodnie z art. 32 ustawy z dn. 22 maja 2003 o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, UFG i PBUK.

W momencie sprzedaży pojazdu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na nabywcę pojazdu.

Pamiętaj!
Po sprzedaży pojazdu, za wszelkie powstałe szkody odpowiada jego nowy właściciel. Ponadto, jeśli wybrałeś opcję 
płatności ratalnej za OC, za opłacenie kolejnych rat odpowiadasz solidarnie z nowym właścicielem pojazdu w okresie od dnia sprzedaży do dnia zgłoszenia tego faktu u ubezpieczyciela. Nie warto więc zwlekać z poinformowaniem ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu.

Zwrot składki ubezpieczenia OC za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej

Po poinformowaniu ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu, przysługuje zwrot niewykorzystanej składki, ale tylko jeśli jego nowynabywca wypowie umowę OC. Ubezpieczyciel powinien zwrócić odpowiednią kwotę, za każdy dzień niewykorzystanej ochrony.

Natomiast dodatkowe ubezpieczenia wykupione wraz z OC, np. AC, ASS czy NNW, nie przechodzą na nowego właściciela. Powinieneś więc otrzymać zwrot nadpłaconej składki za okres niewykorzystanej ochrony. Zwrot jest możliwy, gdy w międzyczasie nie doszło do likwidacji szkody z danego ubezpieczenia (np. naprawy pojazdu z AC, gdy jeszcze byłeś jego właścicielem).

Sprzedaż pojazdu za granicę

Jeśli sprzedasz pojazd obcokrajowcowi, warto jest zadbać o wyrejestrowanie pojazdu. Aby zrobić to skutecznie należy udać się do wydziału komunikacji wraz z nabywcą auta, umową potwierdzającą sprzedaż samochodu, tablicami rejestracyjnymi i kartą pojazdu (jeśli była wydana). Posiadanie potwierdzenia o wyrejestrowaniu pojazdu zabezpieczy Cię przed wszelkimi przykrymi konsekwencjami związanymi np. z upomnieniem ze strony UFG lub koniecznością zapłaty automatycznie odnowionego OC (np. gdy pominiesz fakt zgłoszenia do ubezpieczyciela zmiany właściciela pojazdu).

Pamiętaj:

  • Sprzedając samochód Twoim obowiązkiem jest przekazanie nabywcy polisy OC
  • Nie możesz wypowiedzieć umowy OC sprzedawanego pojazdu
  • W ciągu 14 dni od daty sprzedaży Twoim obowiązkiem jest poinformowanie ubezpieczyciela o fakcie zmiany właściciela
  • Za szkody powstałe po dniu przeniesienia prawa własności odpowiada nabywca pojazdu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *